SZKOŁA PODSTAWOWA
z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego
w Orli

 

 

17 - 106 Orla

ul. Bielska 32

 

     tel. (85)7392029
 e-mail:
orla_szkola@op.plINFORMACJE

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
https://g-orla.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/edziennik/

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2018/2019PLAN POSTĘPOWAŃ
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROKPROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD
z tytułu ubezpieczenia NNW uczniów

 

DRUKI DO POBRANIA