Witamy
 

Zespół Szkół

z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego

im. Ziemi Orlańskiej w Orli

 

 

17 - 106 Orla

ul. Bielska 32

 

     tel. (85)7392029
 e-mail:
orla_szkola@op.plINFORMACJE

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
https://g-orla.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/edziennik/

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD
z tytułu ubezpieczenia NNW uczniów

 

DRUKI DO POBRANIAOGŁOSZENIE

PRZETARG NA WĘGIEL - INFORMACJA

 

OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
- INFORMACJA

 

OGŁOSZENIE

W roku szkolnym 2016/2017 składka na Komitet Rodzicielski wynosi 30 zł
 (wpłata w sekretariacie szkoły lub na konto
Bank Spółdzielczy w Hajnówce Oddział Orla 51 8071 0006 0016 5611 2000 0010)